UNIVERZ stav  s.r.o.

  obchodná spoločnosť

Sobotské námestie 35,

058 01 Poprad

 

bullet

Manažment stavieb.

bullet

Inžinerska a dodavateľská činnosť vo výstavbe.

bullet

Investorský inžiniering.

bullet

Odborný stavebný dozor

bullet

Činnosť súdneho znalca v odbore Stavebníctvo

Telefón : 0905 606 999

e - mail: KLIK TU

     IČ DPH: SK2020514276                  

VITAJTE NA STRÁNKE    F I R M Y  U N I V E R Z !   Stránka slúži na rýchly pracovný kontakt.